Werkwijze

De Parketwacht kan u op verschillende manieren van dienst zijn bij problemen met uw parket. De ParketWacht stelt een onafhankelijk rapport op, voert een contra-expertise uit of bemiddelt voor u tussen u en uw vloerenbedrijf of de verzekeringsmaatschappij.

Klik hier om een offerte aan te vragen.

De werkwijze van de ParketWacht

Het opstellen van een rapport

In het rapport komen alle gegevens, bevindingen, foto’s en meetgegevens. U ontvangt voorafgaand een offerte met wat ik ga doen en hoe ik het ga doen.

Het uitvoeren van een onderzoek

Bij het onderzoek worden bepaalde stukjes parketvloer ter plaatse uit de vloer gehaald en onderzocht. Na het onderzoek wordt een rapport opgesteld met daarin alle resultaten. Voorafgaand aan het onderzoek wordt een offerte opgesteld.

Bemiddelen tussen partijen

Het doel van bemiddeling is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hiervoor wordt de vloer eerst beoordeeld. Aan de hand van deze gegevens wordt een plan van aanpak besproken met beide partijen. Voor beoordeling en bemiddeling wordt voorafgaand een offerte opgesteld.

Klik hier om een offerte aan te vragen.